Hoogspanningsstation Rilland krijgt vorm
Delen via:   

07 / 06 / 2018

Bij Rilland worden een 380 kV hoogspanningsstation en twaalf Wintrackmasten gebouwd; deze masten zijn nodig om de bestaande hoogspanningslijn aan te sluiten op het nieuwe station. Deze werkzaamheden vinden plaats op basis van het inmiddels onherroepelijk zijnde Inpassingsplan hoogspanningsstation 380 kV Rilland. Het is noodzakelijk dit station tijdig te realiseren, omdat de energie-uitwisseling tussen Nederland en België de komende jaren groeit door onder andere de sluiting van kerncentrales in België. Een goede verbinding met België is dan nodig om het transport richting België beter te regelen.

Hoogspanningsmasten (Wintrackmasten) hebben een stevige fundering nodig. Betonnen palen vormen de basis van deze fundering. Als de palen zijn geslagen, gaan we verder met het graven van de bouwput en de aanleg van de fundering van de mast. Na de zomervakantie worden de masten opgebouwd. Lees meer over het bouwproces van een hoogspanningsmast. Uiteindelijk, als de nieuwe verbinding gereed is, wordt de huidige 380 kV hoogspanningsverbinding ten noorden van de snelweg weggehaald.