Zijn er überhaupt voordelen bij de aanleg van de nieuwe verbinding in Zeeland?
Delen via:   

Ja zeker

  • De nieuwe Zuid-West West verbinding is geschikt voor twee 380 kV-verbindingen op één mast. De nieuwe verbinding wordt dus gecombineerd met een bestaande verbinding die op de huidige locatie wordt gesloopt. Voor Zeeland betekent dit dat de bestaande 380 kV-verbinding door de Zak van Zuid-Beveland op deze plek zal verdwijnen als ook de bestaande 150 kV-verbinding tussen Willem Annapolder en Rilland. Deze verbindingen worden in de masten van de nieuwe Zuid-West West verbinding gehangen. In totaal verdwijnen er 131 bestaande vakwerkmasten en komen er 107 nieuwe Wintrackmasten terug.
  • Dat heeft niet alleen positieve effecten voor het landschap als geheel. In de gaten die hierdoor ontstaan worden bomen terug geplant. Op zo’n manier dat de bomenrijen op de dijken, kenmerkend voor dat Zeeuwse stuk land, weer gesloten worden.