Wanneer is de eerstvolgende inspraakronde?
Delen via:   

  • Vanaf 4 maart ligt voor Zuid-West West het ontwerp inpassingsplan en de ontwerp vergunningen/besluiten ter inzage. Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.
  • Voor Zuid-West Oost start de m.e.r.-procedure. Hierbij kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Wel raadplegen en informeren we gedurende deze procedure provincie, gemeenten, belangengroepen en bewoners. Een formele zienswijze indienen kan pas dan wanneer het ontwerp inpassingsplan ter inzage wordt gelegd.
  • Op 22 en 29 maart vinden er informatieavonden plaats in Heinkenszand en Krabbendijke.