Waarom worden de windparken niet rechtstreeks aangesloten op het nieuw geplande hoogspanningsstation Rilland?
Delen via:   

  • In het voortraject is besloten dat de kabels van de windparken aanlanden in Borssele
  • De afstand tussen de geplande windparken en hoogspanningsstation Rilland is te groot en daarmee veel duurder
  • Ook is de doorsnijding van natuurgebieden (Natura 2000) veel langer
  • Echter,
  • Zonder de windparken is de nieuwe hoogspanningsverbinding nog steeds nodig
  • Tenslotte is onderhoud aan de bestaande verbinding niet mogelijk zonder dat de hoeveelheid elektriciteit, die over de lijn wordt getransporteerd, wordt verminderd. Dit zorgt voor risico’s voor de leveringszekerheid van energie. Ook voldoet TenneT niet aan de wettelijke eisen die door de overheid zijn gesteld
  • Daarnaast is er nu geen ruimte voor extra elektriciteit. De verbinding is vol.
  • De noodzaak voor de nieuwe 380 kV-verbinding staat dus los van de aansluiting van het windpark bij Borssele.