Waarom kan er in de Randstad 20 kilometer ondergronds, en in Zuid-West Oost 10 km?
Delen via:   

  • Per situatie wordt onderzocht wat (on)mogelijk is. Het Randstad project bestaat uit twee delen. In elk tracédeel wordt verantwoord 10 kilometer ondergronds aangelegd. Op dit moment ligt er 10 kilometer ondergronds, de andere 10 kilometer moet nog worden aangelegd. Onderzoeksresultaten over de totale 20 kilometer zijn dus nog niet bekend, wel over 10 kilometer waarop TenneT heeft geconcludeerd voorzichtige stappen te kunnen ondernemen om te bezien of meer ondergrondse aanleg voor het oplossen van technische knelpunten mogelijk is.