De nieuwe kerncentrale bij Borssele komt er niet, de oude gaat straks dicht en ook de kolencentrale is dicht. Is de nieuwe verbinding dan nog wel nodig?
Delen via:   

Jazeker.

  • De kolengestookte centrale in Borssele is eind 2015 gesloten
  • Het wegvallen van deze productie maakt door de beperkte omvang echter geen wezenlijk verschil voor de nut en noodzaak van de nieuwe 380 kV-verbinding
  • De sluiting van de kerncentrale is voorzien in 2033. Maar dat is nog erg ver weg
  • De huidige verbinding van Borssele naar Geertruidenberg is vol. Het hoogspanningsnet vanuit Borssele wordt volledig benut voor transport van elektriciteit
  • Dit betekent dat er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbindingen vanuit Borssele, zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te leggen. Afstemming van gelijktijdig onderhoud aan productie-eenheden en het hoogspanningsnetwerk is niet meer mogelijk zonder aanzienlijke structurele economische gevolgen
  • Maar dit betekent ook dat er onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit beschikbaar is voor nieuwe energieproductie
  • TenneT heeft een wettelijke verplichting om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten
  • In het Energieakkoord zijn ook afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van offshore windenergie (4.500 MW). De bedoeling is dat een groot deel hiervan wordt aangesloten bij Borssele
  • De huidige verbinding vanuit Borssele naar Geertruidenberg kan die extra elektriciteit niet transporteren. De nieuwe Zuid-West 380 kV west-verbinding is nodig