Wanneer?
Delen via:   

Proces

Voor het traject tussen Rilland en Tilburg heeft TenneT een aantal alternatieve tracés ontwikkeld en op hun effecten onderzocht. De resultaten hiervan zijn eind maart 2017 gepubliceerd. Op verzoek van de minister van Economische Zaken hebben de samenwerkende in West-Brabant een advies gegeven over het gewenste tracé. De minister heeft dit advies overgenomen en begin juli 2017 als voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV verbinding tussen Rilland en Tilburg vastgesteld.  

Het voorgenomen tracé is nu nog niet voldoende gedetailleerd uitgewerkt om in het definitieve Inpassingsplan op te nemen. Dit tracé wordt samen met belanghebbenden verder uitgewerkt. De afgelopen periode zijn hiervoor de nodige werkateliers georganiseerd. Ook worden de effecten van de varianten in beeld gebracht, zowel effecten op de omgeving als technische en financiële aspecten. De planning is dat dit begin 2019 klaar is, zodat de resultaten in Projectboek 3 gepresenteerd kunnen worden. In de eerste maanden van 2019 geven de samenwerkende overheden advies aan de minister over de varianten van hun voorkeur. Daarna neemt de minister van Economische Zaken en Klimaat het besluit over het uiteindelijke tracé.