Samenwerkende Overheden

Delen via:   

De samenwerkende overheden bestaan uit 18 gemeenten, twee provincies en de waterschappen. Zij richten zich op het tracé tussen Rilland en Tilburg. Zij streven naar een inpassing die voor bewoners, ondernemers en gebruikers en het landschap over het hele tracé zo min mogelijk belastend en verstorend is. Ook denken ze, daar waar mogelijk, mee met het ministerie en TenneT hóe het proces goed en zorgvuldig kan worden doorlopen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.