Ministeries

Delen via:   

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn het bevoegd gezag. Zij zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming over de nieuwe hoogspanningsverbinding. De ministers bepalen waar de nieuwe verbinding komt en hoe deze eruit komt te zien. Tijdens de procedure adviseert TenneT de ministers over technische zaken, bouwkosten en over de verschillende mogelijke tracés.

Uiteindelijk besluit de minister van EZK samen met de minister van BZK over de ruimtelijke inpassing van de 380 kV-hoogspanningsverbinding.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.