Waarom?

Delen via:   

Al geruime tijd werkt TenneT samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding de maximale capaciteit heeft bereikt, terwijl de vraag naar en het aanbod van duurzame stroom toeneemt. Zonder de nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening ontstaan.

Er is onvoldoende aansluitcapaciteit voor de opwek van windenergie op zee en op land. TenneT heeft een wettelijke taak om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. De huidige verbinding kan die extra elektriciteit niet transporteren, omdat deze vol zit. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding is daarom nodig.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.