Werken aan een nieuw hoogspanningsstation in Tilburg

Delen via:   
13 / 01 / 2022

De 380-kiloVolt leidingen van TenneT zijn de elektriciteitssnelwegen van ons land. En nu we steeds meer elektriciteit opwekken én verbruiken, is het dringen op dit hoogspanningsnetwerk. TenneT werkt daarom hard aan de uitbreiding ervan. Onder meer met de komst van een nieuwe 380 kV-leiding tussen Zeeland en West-Brabant én een nieuw hoogspanningsstation bij Tilburg. De realisatie ervan is echter topsport: “Daarom zijn we blij dat Antea Group in ons team zit”, vertelt TenneT-projectleider Susan van den Berg.   

Wil je meer weten over de ontwikkelingen van het nieuwe hoogspanningsstation? Neem dan een kijkje op de site.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.