Verkeersgroep Standdaarbuiten vindt luisterend oor voor alternatieve aanrijroute

Delen via:   
07 / 10 / 2022
Stephan Tiemessen, omgevingsmanager TenneT

Op eigen initiatief zocht de Verkeersgroep van Standdaarbuiten contact met TenneT. Om hun zorgen te uiten over de geplande aanrijroute voor de bouw van de nieuwe hoogspanningsmasten. Voordat er ook maar sprake was van een concreet probleem werd er gezocht naar een oplossing. En die werd gevonden.

Al zijn hele leven woont Adrie Beuzenberg aan de Oudendijk in Standdaarbuiten. Toen hij werd geboren viel er geen hoogspanningsmast te bekennen. Zelfs de A17, nu evenwijdig aan de Oudendijk, was nog niet aangelegd. Samen met zijn buurman Harry de Rond (al 41 jaar bewoner van de Oudendijk) is Adrie lid van de Verkeersgroep. Als onderdeel van de Dorpstafel Standdaarbuiten buigt de Verkeersgroep zich over de wegen in het buitengebied en de straten in het dorp. Zo kwam ook de aanleg van de twaalf nieuwe masten ter sprake – en vooral de vraag hoe het werkverkeer naar de plek van bestemming zou komen. “Twaalf jaar geleden zijn de kernen Klundert en Fijnaart gesloten voor doorgaand vrachtverkeer. Al dat verkeer rijdt sindsdien hier over de dijken die daar niet op zijn ingericht – met als gevolg de nodige schade aan de weg en de huizen. Het zware bouwverkeer van de nieuwe hoogspanningslijn wilden we daar niet ook nog eens bij.”

Op de koffie

Na een informatieavond van TenneT over de nieuwe hoogspanningsverbinding Tilburg-Rilland – waar Standdaarbuiten onderdeel van is – wilde Harry de Rond meer weten over de mogelijke consequenties van het werkverkeer voor de Oudendijk en de in het verlengde gelegen Kreekdijk. “Niet voor mezelf, maar voor alle betrokkenen. Toen heb ik Stephan (Tiemessen, omgevingsmanager bij TenneT, red.) uitgenodigd om eens koffie te komen drinken bij de Dorpstafel. Daar hebben we onze zorgen geuit.”

Een alternatief

Tijdens het ontwerpen van werkwegen is het gebruikelijk voor de kortste weg naar het werk te kiezen, vertelt Stephan. “Dat scheelt tijd en geld. Als we horen dat het niet verstandig is en we kunnen de route aanpassen, dan hebben we daar als TenneT natuurlijk oor voor.” Toch werd er niet gekozen voor het idee dat de Verkeersgroep zelf inbracht. Dat was technisch niet haalbaar weet Jan Rood, bij TenneT onder andere belast met de begeleiding van de aanrijroutes. “Gelukkig had ik een alternatief. Daarvoor moeten we straks wel enkele voorzieningen maken. Maar van deze route hebben omwonenden niet of nauwelijks last.”

Duidelijkheid scheppen

Jan heeft de nieuwe aanrijroutes gepresenteerd aan de Dorpstafel Standdaarbuiten om alle informatie met de bewoners te delen. Zo werd een potentieel conflict getackeld voor het daadwerkelijk tot problemen leidde. Stephan: “TenneT staat nog weleens te boek als een organisatie die maar doordendert. Maar als we in overleg een alternatief kunnen vinden doen we dat graag.” Met dank aan de alerte burgers van de Verkeersgroep. “Zeg maar gerust vlijmscherpe burgers”, corrigeert Harry die daaraan toevoegt dat de Verkeersgroep haar best doet om duidelijkheid te scheppen voor alle bewoners van de dijken en het dorp. “Je kunt niet alles plannen maar wel duidelijk communiceren. Daardoor wordt hier, als alle beloftes kunnen worden nagekomen, een hoop ellende voorkomen.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.