TenneT en Antea Group ontmoeten The Next Generation

Delen via:   
21 / 10 / 2021

Half oktober woonden zo’n zestig studenten van de Avans Hogeschool in Breda een gecombineerde gastles bij van TenneT en Antea Group. Het was onderdeel in het curriculum van de hbo-opleiding Environmental Science for Sustainable Energy and Technology. “Het is mooi om jonge mensen te laten zien hoe ze straks kunnen bijdragen aan de energietransitie.”

Susan van den Berg is als projectleider bij TenneT nauw betrokken bij het in realisatie krijgen van het nieuwe hoogspanningsstation in Tilburg. Ze werkt daarbij samen met Martijn Elings, projectmanager bij de adviesgroep Milieu Zuid van Antea Group. Door hem werd ze uitgenodigd om een gastles te geven op de Avans Hogeschool – iets wat Antea Group al voor het vijfde jaar doet. “Ik vind het leuk om mensen enthousiast te maken voor de energietransitie. De komende jaren gaat die opgave veel vragen van ons én van de partners met wie we samenwerken. Het is dan ook belangrijk om de werknemers van de toekomst een idee te geven van wie wij zijn, wat we doen en waar we voor staan.”

In haar presentatie koos Susan ervoor om te laten zien wat de context is van de bouw van het nieuwe hoogspanningsstation Tilburg. Ze legde daarbij het accent op de samenwerking die TenneT zoekt met alle betrokkenen en belanghebbenden om te komen tot een gezamenlijke doelstelling voor een brede gebiedsontwikkeling op het gebied van energie, water en natuur: “Een voorbeeld van hoe we in Nederland projecten zouden moeten aanpakken.”

Ook ging ze in op de verschillende fases die het traject doorloopt. Van het bepalen van de voorkeursroute en workshops met de stakeholders tot het veld- en bodemonderzoek en de vergunningsfase. “Alles bij elkaar een proces van zo’n elf jaar als het station in 2026 in gebruik wordt genomen.” Het leidde bij studenten tot verontrusting: als het zo lang duurt om één hoogspanningsstation te bouwen, is de ambitie dan wel realistisch om alle energie duurzaam op te wekken? “Goede vraag”, antwoordde Susan. “Daarom investeren we in nieuwe technieken voor energieopslag en wordt er ook gekeken naar waterstof.”

Martijn Elings, die inging op het veld- en bodemonderzoek dat Antea Group voor TenneT uitvoert, stipte daarop nog een ander actueel knelpunt aan: het aantal beschikbare mensen om het werk uit te voeren. Zoals het milieukundig, geotechnisch, ecologisch en archeologisch onderzoek dat voorafgaat aan de realisatie van een hoogspanningsstation. “Wij hebben jullie daar hard bij nodig.” Buiten kregen de studenten in kleine groepjes een demonstratie van dat veld- en bodemonderzoek. “Erg interessant”, vonden drie studentes uit Nederland, Chili en Zuid-Afrika. “We krijgen veel theorie. Het is leuk om ook een beeld te krijgen van wat je er in de praktijk mee kunt.”

Niet alleen leuk maar ook waardevol, vinden Martijn en Susan terugkijkend op hun enthousiast ontvangen gastles. “Uit ervaring weten wij dat je tijdens je opleiding veel basiskennis meekrijgt. In de praktijk zie je pas echt hoe het eraan toegaat.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.