Oog voor belangen

Delen via:   
06 / 04 / 2022
Peter Brokke, Omgevingsmanager TenneT

“Ik richt me graag op de essentie: Wat is het verhaal achter het verhaal? Daarbij draait het nooit om standpunten maar altijd om belangen. Als je weet wat iemands belang is, dan kun je in het verlengde daarvan zoeken naar oplossingen.”

“Officieel heet mijn functie ‘omgevingsmanager’. Maar dat dekt de lading niet helemaal. Ik zie mezelf vooral als verbinder – tussen de omgeving en TenneT. Als je de belangen wil snappen die er over en weer spelen, dan moet je bouwen aan relaties; niet alleen buiten maar ook binnen. Bij TenneT zie ik gedreven collega’s die goed oog hebben voor de omgeving.

Ik sta vierkant achter het nut en de noodzaak van de energietransitie. Maar persoonlijk heb ik niet zoveel met hoogspanning. Dat zie ik als een voordeel. Last van vooringenomen standpunten heb ik niet. Intern ga ik verkennen of er speelruimte is. Ik ben dan ook veel tijd binnen bezig om buiten resultaat te bereiken. Is die ruimte er niet, dan breng ik die boodschap ook onderbouwd over.

Privé ben ik graag in de natuur, samen met mijn hond en fotocamera. Ik heb ooit natuur- en landschapstechniek gestudeerd. En in mijn vorige werk heb ik veel projecten gedaan om Nederland mooier en groener te maken. Hoe dat zich verhoudt tot de hoogspanningsmasten van TenneT? Ik snap heel goed dat als we duurzamer moeten zijn, dat er dan iets moet gebeuren. Daarbij moet het uitgangspunt altijd zijn dat het zo goed als mogelijk past. Bijvoorbeeld door hoogspanningslijnen te combineren met snelwegen of andere zogenoemde lijnelementen in het landschap. En natuurlijk door zoveel mogelijk te verkabelen. Maar dat deze vorm van verduurzaming zichtbaarder wordt in het landschap en niet overal met applaus wordt ontvangen is onvermijdelijk. Bij een nieuw en lang tracé spelen veel, soms tegenstrijdige belangen waardoor je het nooit perfect kan doen. Het is aan TenneT om het totaal te overzien en in gesprek te blijven met de omgeving.

De crux zit ’m volgens mij dan ook in de vraag of je vanuit het maatschappelijk belang bereid bent om iets buiten je eigen comfortzones te gaan. Ik ben bereid daartoe. En als dat voor anderen ook geldt, kunnen er mooie dingen ontstaan.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.