Hester Berns van Orbis over haar werk voor TenneT: "Een mooie opdracht."

Delen via:   
16 / 05 / 2022
Hester Berns, projectleider bij Orbis.

In Nederland is bij wet geregeld dat er maatregelen getroffen moeten worden om het verlies aan (beschermde) natuur te herstellen wanneer bijvoorbeeld bomen moeten worden gekapt of leefgebieden van dier- en plantensoorten worden aangetast bij de aanleg van een hoogspanningsverbinding, zoals de verbinding Rilland - Tilburg.

TenneT liet onderzoeken in hoeverre natuurverlies bij de aanleg van de verbinding Rilland - Tilburg compensatie plichtig is en op welke locaties mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de bestaande leefgebieden van planten- en diersoorten of door het verwerven, inrichten en op lange termijn beheren van nieuwe gebieden.

TenneT vroeg Orbis vervolgens om de haalbaarheid van de te treffen maatregelen te onderzoeken. In eerste instantie voor het tracédeel ten noorden van ’s Gravenmoer in de gemeente Dongen. Wat Orbis precies gedaan heeft voor de verbinding lees je op hun website

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.