"Fijn als iedereen zijn ding kan doen"

Delen via:   
15 / 07 / 2021
Jan Rood, operationeel omgevingscoördinator bij TenneT

“Bij de boer aan tafel of met de uitvoerder op pad: dat is echt mijn ding. Je moet mij niet in een hokje zetten. Ik ben een mensenmens. Ik moet in de auto kunnen stappen om naar de boer toe te rijden als hij een vraag heeft. Met elkaar problemen oplossen, liefst nog voor ze er zijn. Daar haal ik voldoening uit.”

“Dat geldt ook voor mijn vrijwilligerswerk. In mijn vrije tijd ben ik onder andere penningmeester van de Kermis Oranjevereniging Haarzuilens. Ik ben geboren en getogen in dat kleine dorpje onder Utrecht. Hoewel ik inmiddels in de omgeving woon, ben ik als vrijwilliger altijd betrokken gebleven bij Haarzuilens. Het is eigenlijk een kermis van niks met vijf of zes attracties en verschillende activiteiten, zoals volksspelen en een verkiezing van de sterkste man/vrouw. Mensen komen van heinde en verre. Het is een soort reünie van oud-dorpsgenoten en vaak ook klasgenoten.

Sinds kort hebben we een nieuwe traditie. Er is een sleutel gemaakt met het wapen van Haarzuilens. Zit de sleutel in de dorpspomp op de centrale Brink, dan is de kermis op slot. In het derde weekend van september, als de burgemeester van Utrecht de kermis officieel komt openen, gaat de sleutel eruit. Ik hoop dat we dit jaar weer een kermis kunnen organiseren. Daar gaan we binnenkort over vergaderen.

Als penningmeester van de Kermis Oranjevereniging is het de kunst om de begroting te halen – of er zelfs onder te blijven. Ik ben natuurlijk geen penningmeester bij TenneT. Toch zijn er raakvlakken. Ik probeer in mijn functie als operationeel omgevingscoördinator er ook voor te zorgen dat de werkzaamheden volgens overeenkomsten gebeuren. Dat er geen meerwerk bij komt. Ik heb het weleens meegemaakt dat een boer onterecht gewasschade claimde. Hij zei dat hij geen aardappelen kon telen omdat TenneT werkzaamheden aan het uitvoeren was. Ik maak vaak foto’s van de diverse situaties voor en tijdens de bouwwerkzaamheden. Op een van mijn foto's was duidelijk te zien dat er wel aardappelen groeiden – en er dus ook geoogst konden worden.

Ik zeg altijd: wat recht is recht en wat krom is krom. Als een boer aantoonbare schade leidt, dan zal TenneT deze vergoeden. Ik neem de bedrijfsvoering van boeren en overige rechthebbenden serieus en kan me goed inleven. De kunst is om ervoor te zorgen dat de boer zo goed mogelijk ‘zijn ding kan blijven doen’ terwijl wij masten bouwen en/of kabels aanleggen.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.