Bouw 380 kV hoogspanningsstation Tilburg kan beginnen

Delen via:   
15 / 06 / 2023
Marc Lentjes, regiodirecteur TenneT

TenneT heeft Strukton en Samenwerking Croonwolter&dros-Mobilis (SC&M) gecontracteerd voor de bouw van het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation Tilburg. Met het overhandigen van een miniatuurbouwbord werd de samenwerking met de twee aannemers symbolisch bekrachtigd. “Een gedenkwaardig moment voor het team én de omgeving.”

Dinsdagochtend 23 mei, kort voor elf uur plopten op het hoofdkantoor van TenneT drie flessen (alcoholvrije) bubbels open. Het was het feestelijke startsein van de volgende fase in de realisatie van hoogspanningsstation Tilburg. Na jaren van voorbereiding is de opdracht voor de bouw van het nieuwe station gegund. Strukton neemt het voorbereidende grondwerk en de realisatie van de fundering. SC&M gaat het hoogspanningsstation bouwen. Het station bestaat uit betonfundaties en alle primaire, secundaire en tertiaire installaties. Verder worden veldhuisjes, een centraal dienstengebouw en drie transformatoren gebouwd.

‘Tilburg aan Zee’

Een gaaf werk noemde Peter van Dam, van de winnende combinatie SC&M, het project. “We doen al veel voor TenneT. Nu voor het eerst ook een zogenoemd Large Project. Ik ben er trots dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de energietransitie.” De bouw van HS Tilburg is daarin cruciaal. Dat benadrukte Marjolein de Gorter-Manhoudt van TenneT nog maar eens tijdens haar welkomstwoord. Niet alleen om de congestie op het energienet in Zuid-Oost Nederland te verhelpen. Maar ook om de schone energie, afkomstig van het project Wind op zee te verwerken. “We noemen Tilburg in dat kader weleens Tilburg aan Zee.”

Veel ervaring

Hoe eerder het station in gebruik kan worden genomen, hoe beter dus. “Maar,” zo waarschuwde De Gorter-Manhoudt, “Het tempo mag nooit ten koste gaan van de veiligheid van jullie en onze mensen.” Toch denkt Jacco Groen van SC&M dat de planning cruciaal is geweest in het gegund krijgen van de opdracht. “Wij hebben veel ervaring in dit soort werk en kunnen daardoor zaken standaardiseren. Dat zorgt ervoor dat wij een strakke planning kunnen voeren.” Die begint voor SC&M met het maken van het ontwerp voor het hoogspanningsstation. Vanaf het tweede kwartaal van 2024 starten de werkzaamheden buiten. Dan wordt het staalwerk aangebracht, de verschillende gebouwen gerealiseerd waarin onder andere de transformatoren komen te staan en de installaties geplaatst en aangesloten.

Flexibel te werk gaan

Terwijl SC&M zich de komende maanden buigt over het ontwerp van het hoogspanningsstation, start Strukton na de zomervakantie met het grondwerk. Daarbij verplaatst de aannemer de bestaande dijken rondom de waterberging van het waterschap en wordt de zogenoemde effluentvijver in delen gedempt. Vervolgens wordt het terrein bouwrijp gemaakt en de fundering aangebracht. “De uitdaging daarbij is het werken in een relatief kleine ruimte”, vertelt Ton van Oosterhout van Strukton. De aannemer heeft het voordeel over een grondbank in de nabije omgeving van het project te beschikken. “We zijn daarmee niet afhankelijk van logistiek die kan haperen, maar kunnen flexibel schuiven met voorraden als dat nodig is.”

Als een cadeautje

Alle seinen staan dus op groen voor een voorspoedige bouw. En dat voelt als een cadeautje, vertelde regiodirecteur Marc Lentjes, net nieuw bij TenneT. Hij riep de partijen tot slot van de plichtplegingen op om er gezamenlijk iets moois van te maken. “Laten we de lijnen kort houden zodat we  elkaar makkelijk weten te vinden.” Een voornemen waarop alle aanwezigen het glas hieven.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.