Bijdragen aan maatschappelijk nut

Delen via:   
30 / 08 / 2021
Susan van den Berg, projectleider TenneT voor hoogspanningsstation Tilburg

“De komst van hoogspanningsstation Tilburg is de aanjager geweest van een algeheel gebiedsontwikkelingsplan. We bouwen dus niet alleen een hoogspanningsstation dat de energietransitie dient. Ook doen we iets terug wat past bij de belangen en ambities van het waterschap, de gemeente, de provincie en natuurmonumenten. Ik vind het uniek dat wij daar als TenneT aan kunnen bijdragen.”

“Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het projectteam dat werkt aan het hoogspanningsstation. In dat team zitten mensen met verschillende expertise: planologie, vergunningen, planningen, engineering maar ook communicatie en omgevingsmanagement. Ik zorg dat het team goed samenwerkt. Dat er goede contacten zijn met de omgeving. En dat we het gezamenlijke doel nastreven om het project in realisatie te krijgen.

Persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat ik iets doe wat nuttig is. Dat is ook de reden dat ik bij TenneT werk. Ook mijn vrijwilligerswerk voor de stichting LeukOmTeLeren heeft maatschappelijk nut. Zij bieden kinderen uit achterstandssituaties in de leeftijd van 10 tot veertien jaar een driejarig traject aan om hun horizon te verbreden. Vanuit TenneT coördineer ik de gastlessen die wij voor die kinderen verzorgen. Ook heb ik deelgenomen aan de girlsday. Dat is een dag om meisjes uit groep 7 en 8 enthousiast te maken voor de wereld van techniek – en dus ook voor stroom en de energietransitie.

Ik vind het leuk om te laten zien wat wij doen als TenneT. Maar ook om kinderen iets bij te brengen over energie en duurzaamheid. Ze stellen heel slimme vragen over hoe duurzaam TenneT is. Of we afval scheiden bijvoorbeeld. Voor mezelf is het vrijwilligerswerk ook inspirerend. Ik ben groepsbegeleider en buddy geweest van meerdere kinderen. Samen ga je op bedrijfsbezoek en maak je kennis met allerlei andere bedrijfstakken. Zo zijn we gaan binnenkijken bij de brandweer, een afvalverwerkingsbedrijf maar ook bij een bedrijf dat taarten maakt.

Dit vrijwilligerswerk past bij mijn persoonlijkheid. Ik wil altijd geprikkeld worden door nieuwe dingen, nieuwe informatie, mijn kennis vergroten. Ik ben vorig jaar gestart met een master Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit. Daarvoor heb ik eigenhandig mijn jaren 30-woning opgeknapt. Ja, ik hou wel van een uitdaging. Dat komt in mijn rol als projectleider goed van pas.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.