Welke masttype wordt voor de nieuwe verbinding toegepast?
Delen via:   

Voor de nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn tussen Rilland en Tilburg wordt de wintrackmast als hoofdontwerp gebruikt, net als bij andere nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbindingen.

Het is aan TenneT als initiatiefnemer om een voorstel te doen voor een goede ruimtelijke inpassing en het masttype. Dit voorstel wordt beoordeeld door het ministerie van Economische zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bij het vaststellen van het inpassingsplan. In 2010 heeft het College van Rijksadviseurs bepleit de wintrackmast consequent voor álle nieuwe hoogspanningsverbindingen in te voeren. Deze keuze is ook van toepassing op het traject Zuid-West 380 kV Oost.