Wat zijn veld- en bodemonderzoeken. Waarom zijn die nodig?

Delen via:   

TenneT laat de percelen voor de hoogspanningsverbinding op onder meer de draagkracht van de bodem, archeologisch relevante zaken, niet-gesprongen explosieven, vervuiling, cultuurtechniek en bodemgesteldheid onderzoeken.De uitkomsten van het onderzoek spelen een belangrijke rol bij het maken van ontwerpkeuzes van de hoogspanningsmasten, de kabels, de werkwegen en werkterreinen. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de effecten bij de aanleg vooraf in beeld worden gebracht en onwenselijke effecten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Het veld- en bodemonderzoek start in de aankomende maanden en is naar verwachting in 2022 afgerond.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.