Wat zijn rechtstanden en knikken het in tracé?

Delen via:   

We proberen het tracé zo te ontwerpen dat er lange rechte stukken, ofwel rechtstanden ontstaan, maar knikken in het tracé zijn natuurlijk niet te voorkomen. Als we bundelen met een bestaande hoogspanningsverbindingen knikt de nieuwe verbinding met de bestaande mee. Op de plaatsen waar we niet met bestaande verbinding kunnen bundelen, waar we de bestaande verbinding reconstrueren, of waar we met andere infrastructuur bundelen, zijn knikken in de lijn ook onvermijdelijk.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.