Wat is valafstand?

Delen via:   

Bij het bundelen van de nieuwe verbinding met een andere hoogspanningsleiding wordt gekeken hoe dicht de nieuwe verbinding bij de bestaande verbinding gebouwd kan worden. Hierbij wordt het risico bekeken dat één van de twee verbindingen mogelijk beschadigd raakt als de andere verbinding op die lijn valt. Dit risico moet worden voorkomen door de twee verbindingen verder van elkaar af te leggen dan de hoogte van de hoogste mast. Deze afstand wordt de valafstand genoemd. De valafstand is een vaste afstand tussen de hartlijn van de twee verbindingen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.