Wat is een wintrack?
Delen via:   

TenneT heeft een aantal jaar geleden een nieuw type hoogspanningsmast ontwikkeld: de wintrackmast. Deze innovatieve mast vervangt de bestaande vakwerkmast en zorgt voor een forse reductie van de magneetveldzone. De wintrackmast speelt in op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte in de omgeving.

Een wintrackmast bestaat uit twee pylonen, waaraan de hoogspanningsdraden worden opgehangen. De slanke en spits toelopende palen staan op het oog los van elkaar. De mast is onderhoudsarm dankzij de gladde structuur. Door de draden zo dicht mogelijk bij elkaar op te hangen, wordt de magneetveldzone met meer dan 60 procent teruggebracht. Hierdoor wordt het mogelijk nieuwe verbindingen op een verantwoorde manier aan te leggen, met een minimale invloed op mens en  landschap. In dit type hoogspanningsmast kunnen meerdere verbindingen gecombineerd worden in één mast. Zo kunnen bestaande 150 kV- en 380 kV-verbindingen met elkaar gecombineerd worden waardoor er minder masten nodig zijn. De mast biedt hiermee de optimale balans tussen leveringszekerheid en ruimtelijke inpassing.