Wat is de uitkoopregeling?

Delen via:   

Helaas kan niet worden voorkomen dat er gevoelige bestemmingen binnen de magneetveldzone van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding komen te liggen. TenneT doet eigenaren en de overige zakelijk gerechtigden (erfpachters, opstalhouders etc.) van woningen die in de specifieke magneetveldzone van een nieuwe verbinding komen te liggen een passende aanbieding. Het aanbod bestaat er uit dat TenneT de eigenaren en de overige zakelijk gerechtigden (erfpachters, opstalhouders etc.) van woningen die deze ook zelf gebruiken de gelegenheid biedt om op vrijwillige basis hun woning of zakelijk recht aan TenneT te verkopen tegen een volledige schadeloosstelling, zoals dat ook bij onteigening gebruikelijk is. Eigenaren die de woning niet zelf in gebruik hebben krijgen van TenneT de waardevermindering aangeboden. De huurder van een woning zal door TenneT schadeloos worden gesteld wanneer deze ervoor kiest de woning niet langer te huren. Als de eigenaren of de overige zakelijk gerechtigden hun woning niet willen verkopen bestaat de schadeloosstelling uit de waardevermindering van de woning.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.