Wat is belangrijk bij de inpassing van een hoogspanningsverbinding?

Delen via:   

Dat de hoogspanningslijn de beste vorm krijgt, zo goed mogelijk in het landschap past en zo min mogelijk stoort. Doel is om de ruimtelijke kwaliteit in stand te houden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.