Wat is belangrijk bij de inpassing van een hoogspanningsverbinding?
Delen via:   

Dat de hoogspanningslijn de beste vorm krijgt, zo goed mogelijk in het landschap past en zo min mogelijk stoort. Dat als je onderweg een dorp tegenkomt, je daar dan op de juiste manier langs gaat. Zodat de ruimtelijke kwaliteit in stand blijft.