Wat houdt voorzorgsbeleid over magneetvelden in?

Delen via:   

De Gezondheidsraad heeft in 2000 aangegeven dat er een statistische relatie bestaat tussen het wonen in de nabijheid van een bovengrondse hoogspanningslijn en de kans op kinderleukemie. De Gezondheidsraad baseerde zich hierbij op wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft ertoe geleid dat de minister van VROM in 2005 een Voorzorgsbeleid heeft geformuleerd. Dit beleid, dat TenneT volgt, is erop gericht om zoveel mogelijk te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen met een jaargemiddeld magneetveld hoger dan 0,4 microtesla. Deze zogenoemde gevoelige bestemmingen zijn woningen, crèches, scholen en kinderopvangplaatsen waar kinderen langdurig verblijven. Het Voorzorgsbeleid is niet van toepassing op ondergrondse hoogspanningsverbindingen, opstijgpunten en hoogspanningsstations. Meer informatie vindt u op https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/Magnetische_velden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.