Waarom wordt er in de Randstad 20 kilometer ondergronds aangelegd en bij Zuid-West 380 kV Oost maar 10 kilometer?

Delen via:   

Per situatie wordt onderzocht wat (on)mogelijk is. Het Randstad project bestaat uit twee delen. In elk tracédeel wordt verantwoord 10 kilometer ondergronds aangelegd. Onderzoeksresultaten over de totale 20 kilometer zijn dus nog niet bekend, wel over 10 kilometer waarop TenneT heeft geconcludeerd voorzichtige stappen te kunnen ondernemen om te bezien of meer ondergrondse aanleg voor het oplossen van technische knelpunten mogelijk is.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.