Waarom is voor de hoogspanningsverbinding een nieuw hoogspanningsstation bij Tilburg nodig?

Delen via:   

De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kV-net in Noord-Brabant. Het nieuw te bouwen 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is nodig om tijdig knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Dit station is het eindpunt van de hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg. Hier wordt deze aangesloten op de landelijke 380 kV-ring.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.