Waarom is er een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig tussen Rilland en Tilburg?

Delen via:   

Deze nieuwe hoogspanningsverbinding is nodig om een betrouwbare stroomvoorziening in Nederland te garanderen. De huidige hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg heeft namelijk te weinig capaciteit. Onderhoud aan de bestaande verbinding is niet mogelijk zonder de hoeveelheid elektriciteit die over de lijn wordt getransporteerd, te verminderen. Dit zorgt voor risico’s voor de leveringszekerheid van energie. Ook voldoet TenneT niet aan de wettelijke eisen die door de overheid zijn gesteld.

Tegelijkertijd moet de capaciteit van de verbinding worden vergroot om ook de windenergie te transporteren die de komende jaren op zee en op land wordt opgewekt. 

Via het nog te bouwen hoogspanningsstation bij Tilburg wordt de verbinding gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnetwerk.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.