Waarom is er een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig tussen Rilland en Tilburg?
Delen via:   

De nieuwe verbinding draagt bij aan het oplossen van het bestaande 380 kV transportcapaciteitsknelpunt in het tracédeel Rilland- Geertruidenberg, en het voorzien in voldoende toekomstvaste transportcapaciteit om elektriciteit die in Zeeland wordt opgewekt af te voeren naar de landelijke ring bij Tilburg.