Kan ik de verbinding horen?

Delen via:   

Geluid dat wordt veroorzaakt door hoogspanningsverbindingen kan twee oorzaken hebben.

Zingen van de wind

Soms giert de wind rondom een woning of, en dat komt vaker voor, rondom een flatgebouw. Zo kunt u dat geluid ook bij hoogspanningsverbindingen of hoogspanningsmasten horen. Dit vindt vooral bij grotere windsnelheden plaats.

Corona

Een andere geluid dat bij een hoogspanningsverbinding te horen kan zijn is coronageluid. Corona treedt vooral op bij erg vochtig weer zoals bij mist. Coronageluid is het knisperen dat u kunt horen als u onder een hoogspanningsverbinding staat. Dit licht knisperende geluid ontstaat doordat stroom onderweg een oneffenheid op de geleider tegenkomt. De spanning 'springt' dan naar buiten toe. Door bij de nieuwe verbindingen extra eisen te stellen aan het gebruikte materiaal wordt het coronageluid tot een minimum beperkt. Overigens heeft het knetteren heeft geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

Een hoogspanningslijn moet voldoen aan wettelijke eisen en mag niet overmatig veel geluid produceren. Bij de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen en verdeelstations wordt dit in de vergunning opgenomen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.