Hoe ziet de planning tot oplevering eruit?
Delen via:   

De huidige planning is dat het ontwerp-inpassingsplan rond de zomer van 2021 ter inzage wordt gelegd. Ter voorbereiding hierop wordt het concept van het ontwerp-inpassingsplan, het MER en het landschapsplan met de besturen van de betrokken gemeenten, waterschappen en provincie besproken. 

De meest actuele planning vindt u op de homepage.