Hoe ziet de planning tot oplevering eruit?

Delen via:   

Naar verwachting worden het ontwerp-inpassingsplan en het landschapsplan voor de nieuwe verbinding dit najaar ter inzage gelegd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal dan informatieavonden organiseren. Een ieder kan op de ontwerp-besluiten reageren door een zienswijze in te dienen. In aanloop hiernaartoe wordt het concept van het ontwerp-inpassingsplan, het MER en het landschapsplan met de besturen van de betrokken gemeenten, waterschappen en provincie besproken. 

De meest actuele planning vindt u hier.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.