Heeft de verbinding invloed op fijn stof of gewassen?

Delen via:   

Beinvloeden hoogspanningslijnen de schadelijke effecten van fijn stof en wat is het effect op de gewassen onder de draden?

Er is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gekeken naar gezondheidseffecten die door combinatie van fijn stof en de aanwezigheid van een hoogspanningslijn zouden kunnen ontstaan. Uit dit onderzoek blijkt dat, voor zover nu bekend, hoogspanningslijnen de schadelijke effecten van fijn stof niet beïnvloeden.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar effecten op gewassen onder de hoogspanningslijn. Het geheel van die onderzoeken geeft geen duidelijke aanwijzing voor effecten op gewassen. (bron: www.rivm.nl)

TenneT vergoedt alle aantoonbare schade door de hoogspanningslijn.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.