Blijft de verbinding nodig als we straks zelf duurzame energie opwekken?

Delen via:   

Zeker. Met lokale of eigen opwekking kan in de komende decennia een beperkt deel van de elektriciteitsvraag worden ingevuld. Grote energieopwekkers blijven noodzakelijk. Steeds meer zijn dat ook duurzame bronnen, zoals windturbineparken. Ook daardoor neemt de vraag naar transport over grotere afstanden verder toe. Meer informatie daarover vindt u hier.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.