Zienswijzen en reacties op ontwerp-inpassingsplan ‘Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost’ beschikbaar

Delen via:   
24 / 03 / 2022

Van vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022 lagen voor het project hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost het ontwerpinpassingsplan en het bijbehorende milieueffectrapport ter inzage. Iedereen kon op het ontwerpinpassingsplan reageren door het indienen van een zienswijze.

Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de reactietermijn in totaal 131 zienswijzen binnengekomen (waarvan 120 uniek). De zienswijzen en reacties zijn integraal opgenomen in de inspraakbundel die u kunt inzien via www.rvo.nl.

Wat is het vervolg?

De ontvangen reacties en het advies van de Commissie voor de Millieueffectrapportage worden bekeken bij het opstellen van het definitieve inpassingsplan. De verwachting is dat deze midden 2022 definitief is. De plannng is hier te vinden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.