Zien, luisteren en gehoord worden tijdens 's Gravenmoerse dialoogavond

Delen via:   
01 / 07 / 2021

De inwoners van 's Gravenmoer hadden er ‘even’ op moeten wachten. Maar woensdag 16 juni vond de dialoogavond plaats. TenneT ging met bewonersgroep en dorpsraden in gesprek over de landschappelijke inpassing van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding. Het werd een avond van zien, luisteren en gehoord worden. “De aanloop was lang. Maar ik denk dat we allemaal met een goed gevoel op vanavond terugkijken.”

Wethouder Eline van Boxtel schroomde niet om TenneT te prijzen na afloop van de dialoogavond in dorpshuis De Geubel. “TenneT heeft de bereidheid getoond mee te willen denken en ook concreet te maken over hoe we als Dongen landschappelijk zo goed mogelijk gecompenseerd kunnen worden. Voor we vanavond de deur van De Geubel zijn uitgelopen is er een vervolgafspraak gemaakt om te kijken hoe we dat gaan borgen met elkaar.”

Haar aftrap van de avond was een stuk kritischer. “Laten we nou niet doen alsof er geen enorme olifant in ons midden staat”, zo hield ze de ongeveer dertig aanwezigen voor in het tropisch warme dorpshuis. Het besluit van de minister over het voorgenomen tracé had tot boosheid geleid onder de bewoners in haar gemeente. Ondanks de grote teleurstelling over het afwijzen van de verschillende aangedragen tracévarianten, hebben de bewonersgroep, de dorpsraden en heemkundekring hun negatieve energie weten om te zetten in iets positiefs. De wethouder riep TenneT op open te staan voor de door de gemeente gesteunde ideeën. “Laten we snel zo concreet mogelijk worden over wat we van TenneT mogen verwachten aan landschappelijke inpassing.”

Jos van den Brekel en Johan Verschuren presenteerden namens de Bewonersgroep 380kV hun plan met vijf compenserende maatregelen: van historische perceelshagen nabij de Donge tot de één hectare grote ‘natte natuurparel’ Platbuik. De maatregelen hebben vooral tot doel het landschap te verfraaien op een manier die recht doet aan de geschiedenis en het landschap van ’s-Gravenmoer.

Ze konden grotendeels rekenen op instemming van landschapsarchitect Jhon van Veelen. Wel waarschuwde hij dat de mate waarin de maatregelen geconcretiseerd zijn, zich lastig laat verwerken in een Landschapsplan. Ook omdat gronden vaak van derden zijn die nog niet zijn betrokken. Het landschapsplan heeft mede daarom een meer globale opzet die vergelijkbaar is met een bestemmingsplan. Daarop pleitte Joop Velthoven, de derde afgevaardigde namens de bewonersgroep 380kV, voor een onderliggend document. “Na vier, vijf jaar onzekerheid is er onder bewoners dringend behoefte aan concrete toezeggingen door TenneT.”

Meer moeite had Jhon van Veelen met de maatregel om de haven van ’s Gravenmoer weer zichtbaar te maken vanaf de Molendijk. Dat zat ‘m vooral in het vinden van argumenten voor de maatregel. “TenneT is gebonden aan regels. Maatregelen moeten doelmatig zijn. Dat is niet leuk maar hebben we wel mee te dealen.” Voorgesteld werd om in kleinere opzet op dit punt door te praten met elkaar.

Tot slot presenteerde de dorpsraad van Klein Dongen-Vaart hun ideeën. Het plan waarbij twee hectare grond wordt aangekocht om onder andere een broekbos en speel- en natuurvijver te realiseren, staat of valt volgens de landschapsarchitect met beschikbare grond. “Als het lukt een locatie aan te wijzen, kunnen de rentmeesters morgen op pad. Het helpt ons als bewoners daarin concreet meedenken.”

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.