Wat gaat er nu stap voor stap gebeuren?

Delen via:   
24 / 12 / 2014

Eind sept/begin oktober 2014 vinden er informatieavonden plaats. Eind 2014 zal de uitwerking/optimalisatie van het tracé starten. Er zal dan gesproken worden met de betreffende gemeenten maar ook bijvoorbeeld met andere partijen zoals natuurorganisatie en waterschappen. Uit deze gesprekken kan nieuwe informatie naar voren komen die kan leiden tot een wijziging/optimalisatie. Deze worden begin 2015 verwerkt. Vervolgens wordt gesprekken gevoerd met grondeigenaren waar naar verwachting een mast op het grondgebied komt. Ook hieruit kan nieuwe informatie naar voren komen die kan leiden tot een wijziging/optimalisatie wat 2e helft 2015 verwerkt zal worden. Vervolgens vinden er door de rentmeesters gesprekken plaats met de grondeigenaren om betredingstoestemming af te sluiten ten behoeve van de benodigde grondonderzoeken.

 
Op onderstaande poster is in het blauw dit proces te zien. En daarnaast wat heeft plaats gevonden of nog gaat komen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.