Vragen en Antwoorden Informatieavond 21 december 2021 - Terinzagelegging O-IP ZWO

Delen via:   
29 / 12 / 2021

Op 21 december organiseerden het ministerie van EZK en TenneT de eerste van drie informatieavonden in het kader van de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en het bijbehorende milieueffectrapport van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. Gedurende de avond is er via de chat een breed pallet aan vragen gesteld. Deze vragen zijn nu van een antwoord voorzien. Onderaan dit artikel vindt u een link naar het document. Op 11 en 13 januari volgen nog twee digitale informatieavonden. Tot 27 januari kunnen omwonenden en betrokkenen op het ontwerp-inpassingsplan en het bijbehorende milieueffectrapport van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost reageren.

Informatiebijeenkomsten

De twee informatieavonden in januari bestaan uit een algemene bijeenkomst en een bijeenkomst over magneetvelden en gezondheid. De algemene digitale bijeenkomst is op dinsdag 11 januari 2022. De digitale themabijeenkomst is op 13 januari 2022. Alle bijeenkomsten starten om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur. Om deel te kunnen nemen, is aanmelden nodig. Deelnemers kunnen via het aanmeldformulier op de website ook alvast hun vragen doorgeven.

Indien de coronamaatregelen het toestaan worden in januari 2022 inloopbijeenkomsten georganiseerd. Informatie hierover is op bovenstaande website te vinden.

Het ontwerp-inpassingsplan en het milieueffectrapport zijn te bekijken op de site van de RVO. De documenten liggen tijdens openingstijden ook op de gemeentehuizen van Dongen en Halderberge ter inzage. Om de documenten daar in te kunnen zien, is het maken van een afspraak nodig.

Lees ook het nieuwsbericht dat als aankoniding van de informatieavonden werd gestuurd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.