Voorbereidingsbesluit verlengd

Delen via:   
12 / 10 / 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereiden een inpassingsplan voor waarin het tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost, van het 380 kV-station Rilland naar het nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg, wordt vastgelegd. In een inpassingsplan legt het Rijk de bestemming van de grond vast en de regels voor het gebruik ervan. De Ministers hebben voor Zuid-West 380 kV Oost een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. Dit betekent dat is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid.
 
Voorbereidingsbesluit
Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van het ministerie dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en aanlegactiviteiten. Dit betekent dat bouwvergunningen die passen binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan toch nog niet mogen worden verleend. Ook kan in het voorbereidings­besluit worden bepaald dat het verboden is om bouwwerken te slopen of om andere werkzaamheden uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van wegen of afgraven van percelen. Daarnaast kan een voorbereidingsbesluit bepalen dat het gebruik van gronden of bouwwerken niet zonder ontheffing van burgemeester en wethouders mag worden gewijzigd.
 
U kunt de kennisgeving van het voorbereidingsbesluit lezen via de link hieronder. Voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zuid-west-380-kv-oost-rilland-tilburg

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.