Vervolg uitwerking tracé Rilland naar Tilburg

Delen via:   
04 / 02 / 2020

Voor de verdere uitwerking van het tracé stonden nog een aantal vragen open. Deze vragen over de uitvoering van het tracé van Rilland naar Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost) zijn uit het omgevingsproces voortgekomen en meegenomen in het advies van de Samenwerkende Overheden aan de minister. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft TenneT eerder gevraagd om dit uit te werken. Deze uitwerking leest u in de brief aan de minister. We verwachten dat de minister op korte termijn een keuze maakt. Op basis hiervan zal het inpassingsplan en proces nader worden vormgegeven.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.