Start vervolgproces op een aantal locaties

Delen via:   
10 / 04 / 2019

Op 21 maart 2019 is het projectboek 3 gepubliceerd. De resultaten zijn aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Op 8 april heeft de minister de Samenwerkende Overheden om advies gevraagd. Nadat de minister van Economische Zaken en Klimaat het advies van de Samenwerkende Overheden heeft ontvangen, kiest hij rond juni in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan.
 
In projectboek 3 is het voorgenomen tracé uitgewerkt. In een aantal gebieden (11 uitwerkingsgebieden) zijn verschillende tracévarianten onderzocht en uitgewerkt in werkateliers. De uitkomsten zijn ook te lezen in het projectboek 3.
 
Op een aantal locaties is er al duidelijkheid over de ligging van het tracé en is het mogelijk om de  gesprekken met grondeigenaren te starten en uitleg te geven over het vervolgproces. Deze grondeigenaren hebben een brief ontvangen. Voor de uitwerkingsgebieden worden de gesprekken gestart na de keuze van de minister.
 
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanagers:
Antje Tenhaaf: antje.tenhaaf@tennet.eu of 0622236924
Jochem Dijkshoorn: jochem.dijkshoorn@tennet.eu of 0623487612

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.