Start herinrichting van gebied rond het 380 kV hoogspanningsstation Tilburg

Delen via:   
01 / 02 / 2023

De vraag naar en het aanbod van duurzame stroom neemt toe. Er ontstaan hierdoor knelpunten in het landelijke en regionale stroomnet. Ook in Noord-Brabant. In Tilburg is een nieuw hoogspanningsstation nodig om urgente problemen in de energievoorziening van de regio te voorkomen en om duurzaam opgewekte stroom vanuit de Noordzee op het landelijke netwerk aan te sluiten.

Dit hoogspanningsstation wordt ten noorden van de waterberging van Waterschap de Dommel gebouwd. Voor een deel komt het station in de waterberging te liggen. Deze berging voor gezuiverd water wordt daarom in 2023 gedeeltelijk verplaatst naar beide kanten van de N261, onder meer in de oude vloeivelden. De nieuwe waterberging berging is drie à vier keer per jaar gevuld. Het gezuiverde water stroomt daarna vanuit de berging naar de bestaande watergangen (sloten en riviertjes) aan de oostzijde.

Er gebeurt meer

Uiteraard zal er ruimte gemaakt moeten worden voor het hoogspanningsstation zelf. Rooi- en kapwerkzaamheden hiervoor vinden in dezelfde periode plaats als de werkzaamheden voor het verplaatsen van de waterberging.

In de toekomst wordt er ook plaatsgemaakt voor een natuur- en recreatieverbinding van de ene kant van de N261 naar de andere kant. De gemeente Tilburg, provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten en de Efteling werken samen om deze zogenoemde recropassage te ontwikkelen. Via deze passage kunnen fietsers en dieren zoals boomkikkers en reeën eenvoudig van het natuurgebied Huis ter Heide naar het Noorderbos en verder naar natuurgebied De Brand. De locatiekeuze voor de recropassage, is bepaald in samenhang met de plannen voor de verplaatsing van de waterberging.

Start werkzaamheden

De eerste werkzaamheden om het gebied rond het hoogspanningsstation van TenneT opnieuw in te richten, starten 2 februari 2023. De eerste handeling is het verwijderen van groen en het kappen van bomen. Het gaat om 2,5 hectare waar de waterberging en nieuwe natuur komt en om 2,5 hectare voor het hoogspanningsstation zelf. Deze werkzaamheden vinden vóór het broedseizoen plaats, zodat er geen verstoring tijdens het broedseizoen plaatsvindt. In juni starten we met de aanleg van de waterberging en stationslocatie. We hanteren deze planning om uitstel van de bouw van het hoogspanningsstation te voorkomen, omdat de vraag naar een betrouwbaar stroomnetwerk urgent is.

Planning

In de onderstaande planning ziet u wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

 

Wilt u weten hoe het nieuwe hoogspanningsstation en de omgeving eruit komen te zien? Kijk dan in onze projectatlas.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.