Start bomeninventarisatie Zuid-West 380 kV Oost

Delen via:   
26 / 08 / 2020

Vanaf volgende week wordt gestart met het inventariseren van bomen langs en in de directe nabijheid van het tracé van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West Oost tussen Rilland en Tilburg.

Het gaat om een basisinventarisatie van onder meer het aantal, de soorten en de conditie van bomen en houtopstanden. De inventarisatie geeft informatie voor vergunningen die medio 2021 moeten worden aangevraagd. De informatie uit deze inventarisatie wordt ook gebruikt bij het bepalen van de exacte locaties van de werkterreinen en werkwegen en bij gesprekken met grondeigenaren en beheerders van (natuur) terreinen. In eerste instantie vindt de inventarisatie vanaf de openbare weg of openbare terreinen plaats. Als het nodig is om op privé terreinen te komen wordt om toestemming gevraagd. Daar waar deze toestemming nodig is zal een rentmeester, namens TenneT, contact opnemen om een betredingstoestemming af te sluiten. De verwachting is dat de bomeninventarisatie in maart 2021 is afgerond.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.