Projectboek 4 'Het gekozen Tracé' beschikbaar

Delen via:   
05 / 03 / 2021

Projectboek 4 met de titel 'Het Gekozen Tracé', over het tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg is vanaf vandaag beschikbaar. Belangrijk onderdeel in het projectboek is de samenvatting van het voorontwerp inpassingsplan. Projectboek 4 is het vervolg op 'Tracés in Beeld' dan in 2019 werd gepubliceerd.

In Projectboek 4 wordt aandacht besteed aan het gekozen tracé, het proces dat is doorlopen, nut en noodzaak van het project en de effecten die het heeft op onder andere omgeving, natuur en landschap. Er is een publieke samenvatting van het voorontwerp inpassingsplan in opgenomen. Omwonenden worden gevraagd hierop te reageren en suggesties op de website achter te laten. Deze reacties worden meegenomen in het ontwerp inpassingsplan dat later dit jaar ter inzage komt. Uiteindelijk leidt dit traject tot een door de minister goedgekeurd rijksinpassingsplan.

Omwonenden van de hoogspanningsverbinding kunnen in de aankomende dagen een brief over het Projectboek 4 en de procedure in hun brievenbus verwachten.

Werkzaamheden zichtbaar
Vanaf dit jaar worden de werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding steeds meer zichtbaar. Omwonenden gaan ervaren dat er gewerkt wordt aan het tracé. Zo starten diverse ingenieursbureaus in de aankomende maanden met veld- en bodemonderzoeken. Tennet verwacht dat alle onderzoeken in 2022 zijn afgerond.

TenneT heeft de afgelopen jaren veel aandacht geschonken aan dialoog bewoners, bedrijven lokale overheden en andere betrokkenen. Jaap ter Haar, projectdirecteur Zuid-West 380 kV Oost bij TenneT: "Er zijn talloze gesprekken gevoerd met omwonenden, stakeholders zoals Rijkswaterstaat, LSNed en waterschappen en werkateliers georganiseerd met belanghebbenden. Hoewel het onmogelijk is gebleken om aan ieders bezwaren, visies en meningen tegemoet te komen, hebben alle inspanningen wel geleid tot een tracé dat zoveel mogelijk recht doet aan alle belangen. Denk aan woongenot, leefbaarheid, natuur, veiligheid en kosten. We blijven werken aan een zorgvuldige uitwerking van het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding."

Geoptimaliseerd tracé
In 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorgenomen tracé gekozen voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Rilland – Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost). Dit tracé is daarna verder uitgewerkt. Mede op basis van het advies van de samenwerkende overheden heeft de minister in 2019 een nadere keuze gemaakt voor een voorkeurstracé. Dit tracé is in de afgelopen maanden verder geoptimaliseerd en is nu zo ver uitgewerkt dat het kan worden opgenomen in het Rijksinpassingsplan.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.