Projectboek 3 begin volgend jaar

Delen via:   
21 / 12 / 2018

Eerder is gemeld dat in december 2018 de resultaten gepresenteerd zouden worden van de werkateliers in projectboek 3. Gebleken is dat er nog iets meer tijd nodig is om het proces zorgvuldig af te ronden en de resultaten ook naar alle betrokkenen in de werkateliers terug te koppelen. Verwachting is nu dat het projectboek 3 begin 2019 zal worden gepresenteerd waarin alles staat over de uitkomsten van het ontwerpproces en het proces tot besluitvorming van het definitieve tracé .

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.