Overeenkomst gebiedsontwikkeling waterzuivering en hoogspanningsstation Tilburg

Delen via:   
01 / 08 / 2022

De gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en TenneT hebben belangrijke overeenkomsten ondertekend voor het gebied rond de rioolwaterzuivering ten noorden van Tilburg. In de overeenkomsten legden zij onder meer vast wie de toekomstige eigenaar wordt van welke grond en hoe dit gebied wordt ingericht. De afspraken versnellen de komst het hoogspanningsstation dat nodig is voor een betrouwbaar stroomnet in de regio. Ook legden zij vast hoe de omgeving van de rioolwaterzuivering (RWZI) en het hoogspanningsstation wordt ingericht door alle partijen.

Over enkele jaren ziet de omgeving rond de rioolwaterzuivering van Tilburg er anders uit met een hoogspanningsstation, verplaatsing van de waterberging, ecologische verbindingszone, recropassage en een snelfietspad. Zodra TenneT goedkeuring krijgt op het definitieve inpassingsplan en de vergunningen voor het hoogspanningsstation, wil de netbeheerder kunnen gaan bouwen. Zo kan TenneT de stroomproblemen rond Tilburg sneller oplossen. De huidige grondeigenaren gemeente, provincie en het waterschap met de aankomend grondeigenaar TenneT hebben onderling afspraken gemaakt over de (her)verdeling van gronden en over de inrichting ervan.

Verplaatsen deel waterberging

Het hoogspanningsstation komt deels in de huidige waterberging te liggen, waarin het gezuiverd afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt geborgen. Hiervoor moet een deel van deze waterberging verplaatst worden naar weerszijden van de N261. Het gedeeltelijk verleggen van de waterberging en de bouw van het station vormen de aanzet voor herontwikkeling van het gebied rond de RWZI. De gemeente wil het ontbrekende stuk snelfietspad op de Bos en Beemdweg aanleggen. De provincie wil op haar beurt een ecologische verbindingszone en recropassage (verbinding tussen beide kanten van de N261) aanleggen om zo de Stokhasseltlaan met de Bos en Beemdweg voor recreatief verkeer en dieren te verbinden.

Aansluiting op het stroomnet

Marjolein de Gorter-Manhoudt, Tennet: “Door dit hoogspanningsstation te kunnen bouwen, krijgen bedrijven weer zicht op aansluiting op het net. Het is fijn om te zien dat dit station gebouwd kan worden in goede samenwerking met deze toekomstige buren – het waterschap, de gemeenten en de provincie. Het is bijzonder dat al deze partijen zich zo inspannen om het station, natuur en recreatie op elkaar aan te laten sluiten. Dit zorgt ervoor dat we ook snel aan de slag kunnen en maakt de samenwerking een voorbeeld voor Nederland.”

Ruimte voor recreatie, landbouw, waterberging en natuur

Hagar Roijackers, Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant: “Deze gebiedsgerichte samenwerking levert grote winst op. Een verbetering van het landschap door een impuls te geven aan landschapspark Pauwels. Het nieuwe 380 kV-station pakt knelpunten aan in de regionale energielevering. En er is ruimte voor recreatie, landbouw, waterberging en natuur.”

Waterberging past in landschap

Bas Peeters, Dagelijks Bestuurslid Waterschap De Dommel: “Met deze ondertekening zetten we weer een mooie stap in alle ontwikkelingen rond het terrein van onze rioolwaterzuivering in Tilburg. De plannen voor de gedeeltelijke verplaatsing van de waterberging zijn in samenspraak met de omgeving tot stand gekomen. We zien uit naar een spoedige én voorspoedige realisatie van de plannen, met als eindresultaat een waterberging passend in het landschap. Zo kunnen we samen blijven werken aan schoon water voor Tilburg en omgeving.

Optreden als één overheid

De huidige grondeigenaren gemeente, provincie en het waterschap met de aankomend grondeigenaar TenneT hebben onderling afspraken gemaakt over de (her)verdeling van gronden en over de inrichting ervan. Wethouder Rik Grashoff (Duurzaamheid en Energietransitie) van de gemeente Tilburg is verheugd over de ondertekening. ‘Deze ontwikkeling is van cruciaal belang voor de energietransitie. We hopen op een spoedige realisatie, want de netschaarste waar we momenteel mee te maken hebben, moet zo spoedig mogelijk opgelost worden.’ De wethouder noemt dit plan een goed voorbeeld van het optreden als één overheid. ‘Het is een mooi plan, waarbij we met elkaar de puzzel leggen van 380 KV station, waterzuivering, natuurontwikkeling, fiets- en ecologische verbinding. Zo werken we met elkaar aan de ontwikkeling van dit stukje Tilburg.’

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.