Oog voor vleermuizen

Delen via:   
13 / 03 / 2023

De voorbereidende werkzaamheden voor de komst van het 380 kV hoogspanningsstation Tilburg zijn inmiddels in volle gang. Onze werkzaamheden hebben effect op de flora en fauna rond het hoogspanningsstation. We zoeken dan ook voortdurend naar oplossingen zodat dieren zo min mogelijk de gevolgen ervaren van onze aanwezigheid.

Recent plaatsten we al een kunstburcht voor dassen. Nu hebben we ook een migratieroute ontwikkeld voor vleermuizen die in het gebied van het hoogspanningsstation leven. Dat was nodig, omdat bij de Bos en Beemdweg de laanbeplanting gekapt moest worden voor de nieuwe waterberging en omdat de weg hier een paar meter opgehoogd wordt. Deze bomen werden door diverse soorten vleermuizen gebruikt als route om van noord naar zuid te komen.

Het is de bedoeling dat in de uiteindelijke situatie bomen terug geplant worden langs de Bos en Beemdweg. Rogier Fernhout, in deze fase binnen TenneT verantwoordelijk voor de werkzaamheden: “Een tijdelijke situatie met schermen of bomen in containers zagen we niet zitten. Dus bedachten we een creatieve, duurzame oplossing. Die houdt in dat we de bomen die straks langs de Bos en Beemdweg moeten komen te staan nu al planten en tijdens de werkzaamheden verplaatsen. Dat kan, omdat de bomen in een waterdoorlatende bigbag zijn geplaatst. Die verwijderen we dan in de definitieve situatie.”

Het feit dat ze in een big bag zitten en niet dieper geplaatst kunnen worden, is geen probleem voor de bomen. Ze moeten in de zomer wel goed water krijgen, maar dan kunnen ze gedurende de bouwperiode van ruim een jaar wel verplaatst worden tot ze op hun definitieve plek staan. Voor de vleermuizen blijft de situatie nagenoeg gelijk ook al zijn de bomen kleiner dan de oude bomen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.