Ontwerp-inpassingsplan hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg ter inzage

Delen via:   
17 / 12 / 2021

Van vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022 liggen voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland – Tilburg) het ontwerp-inpassingsplan en het bijbehorende milieueffectrapport ter inzage. In dezelfde periode kunnen omwonenden en betrokkenen op deze documenten reageren. Voor een toelichting op het ontwerp-inpassingsplan organiseren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT drie informatiebijeenkomsten.

Het ontwerp-inpassingsplan en het milieueffectrapport zijn te bekijken op www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost. De documenten liggen tijdens openingstijden ook op de gemeentehuizen van Dongen en Halderberge ter inzage. Om de documenten daar in te kunnen zien, is het maken van een afspraak nodig.

Informatiebijeenkomsten

Voor mensen met vragen over het ontwerp-inpassingsplan of het milieueffectrapport van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost organiseren het ministerie van EZK en TenneT drie online informatiebijeenkomsten.

Deze bestaan uit twee algemene bijeenkomsten en een bijeenkomst over magneetvelden en gezondheid. De algemene digitale bijeenkomsten zijn op dinsdag 21 december 2021 en 11 januari 2022. De digitale themabijeenkomst is op 13 januari 2022. Alle bijeenkomsten starten om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur. Om deel te kunnen nemen, is aanmelden via www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost nodig. Deelnemers kunnen via het aanmeldformulier op de website ook alvast hun vragen doorgeven.

Indien de coronamaatregelen het toestaan worden in januari 2022 inloopbijeenkomsten georganiseerd. Informatie hierover is op bovenstaande website te vinden.

Over Zuid-West 380 kV Oost

Zuid-West 380 kV Oost is de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding die loopt van hoogspanningsstation Rilland naar het nieuw te bouwen 380 kV station Tilburg. De huidige hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg heeft te weinig capaciteit om de duurzame elektriciteit te transporteren die in de toekomst wordt opgewekt door bijvoorbeeld windparken op zee. Daarnaast is onderhoud aan de bestaande verbinding niet mogelijk zonder de hoeveelheid elektriciteit die over de lijn wordt getransporteerd, te verminderen. Een dergelijke ingreep brengt een betrouwbare energievoorziening in gevaar.

xxx

Adresgegevens gemeente Dongen en Halderberge

• Gemeente Dongen, Hoge Ham 62, 5104 JJ Dongen, www.dongen.nl, telefoonnummer: 14 0162;

• Gemeente Halderberge, Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch, www.halderberge.nl, telefoonnummer 14 0165.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.