Ontwerp-inpassingsplan 380 kV hoogspanningsstation Tilburg ter inzage

Delen via:   
16 / 03 / 2022

Van woensdag 16 maart tot en met dinsdag 26 april 2022 liggen voor het project 380 kV-hoogspanningsstation Tilburg ontwerpbesluiten ter inzage. In deze periode kunnen omwonenden en betrokkenen op deze documenten reageren. Voor een toelichting op de besluiten organiseren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op dinsdag 22 maart van 19:00 tot 21:00 uur in Wijkcentrum de Ypelaer aan de Corellistraat 10 in Tilburg.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT werken samen aan een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg. Het hoogspanningsstation is nodig, omdat er in de komende jaren knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant ontstaan. Een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Daarnaast wordt met dit station de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg (het project Zuid-West 380 kV Oost) op de landelijke hoogspanningsring aangesloten.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 22 maart organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met TenneT een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats van 19:00 tot 21:00 uur in Wijkcentrum de Ypelaer aan de Corellistraat 10 in Tilburg. Bezoekers krijgen bij de inloopbijeenkomst informatie over het project en over de procedure. Medewerkers van onder meer TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Inzien

De ontwerpbesluiten zijn vanaf 16 maart te vinden op: www.rvo.nl/hoogspanningsstation-tilburg . Op papier zijn de documenten te bekijken in het Stadskantoor 6, Spoorlaan 181 te Tilburg, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden van het stadskantoor zijn maandag, woensdag en vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en dinsdag en donderdag van 8:00 tot 20:00 uur.

Meer informatie over hoogspanningsstation Tilburg en alle bijbehorende documenten is te vinden op www.rvo.nl/hoogspanningsstation-tilburg . Vragen over de procedure kunnen tijdens de informatiebijeenkomst worden gesteld of aan RVO via telefoonnummer 070 379 89 79.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.