Nu online: Projectboek 3, tracés in beeld

Delen via:   
21 / 03 / 2019

De afgelopen periode zijn meerdere werkateliers in de omgeving gehouden over het nader uitwerken van het voorgenomen hoogspanningstracé Rilland -Tilburg.  Hierin is gezamenlijk gekeken met belanghebbenden in het gebied naar de opgave en zijn mogelijke uitwerkingsvarianten verkend. Het proces en verschillende varianten die uitgewerkt zijn, kunt u lezen in het projectboek 3: tracés in beeld

In deze nieuwe editie van het projectboek beschrijven we de resultaten van de uitwerking van het voorgenomen tracé dat de minister van Economische Zaken in juli 2017 heeft gekozen. In werkateliers die de afgelopen periode (vanaf zomer 2018) zijn gehouden met betrokken bewoners, bedrijven, overheden en andere organisaties zijn tracévarianten in beeld gebracht en onderzocht. 

Bekijk Projectboek 3 online 

Het projectboek bevat de effectbeschrijvingen van de onderzochte tracévarianten. Daarnaast is per uitwerkingslocatie een weergave van het omgevingsproces beschreven en leest u meer over het vervolgproces. De minister van Economische Zaken en Klimaat zal de samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om advies vragen. Hierna kiest hij rond juni, in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.