Nieuwsbrief Rilland Tilburg
Delen via:   

02 / 01 / 2017

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de vier tracé alternatieven. Ook vindt u hier meer informatie over de planning en wordt de rol van de monitoringscommissie toegelicht.